«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

¬ сельхозкооперативах проход€т отчЄтные собрани€

¬ сельхозкооперативах проход€т отчЄтные собрани€

—ельгаскааператыҐ Ујгарэв≥чыФ €шчэ ≥ ц€пер успрымаецца €к л≥дар с€род мацнейшых калектывॠ√анцаҐшчыны.
Ќа €го раҐн€л≥с€ ≥ншы€ гаспадарк≥. ®н быҐ першапраходцам ва Ґкараненн≥ новай тэхн≥к≥, у асваенн≥ перадавых тэхналог≥й. ј €к ≥дуць справы Ґ л≥дара ц€пер?

23 лютага Ґ сельск≥м ƒоме культуры сабрал≥с€ на справаздачны сход упаҐнаважаны€ працаҐн≥к≥. ѕасл€ зацв€рджэнн€ парадку дн€ да трыбуны выйшॠстаршын€ сельгаскааператыва јнатоль ћ≥калаев≥ч  ананов≥ч. «ыходз€чы са зробленай ≥м зм€стоҐнай справаздачы па вын≥ках м≥нулага года, можна парадавацца за дас€гненн≥ калектыву ва Ґс≥х сферах гаспадарчай дзейнасц≥. јтрыманы больш важк≥ валавы збор зерн€ Ч 4975 тон з ул≥кам† дапрацоҐк≥, а Ґраджайнасць летась склала 34,6 цэнтнера з гектара (у 2011 годзе была 21,6 цэнтнера). –азв≥ваецца малочна€ ≥ м€сна€ жывЄлагадоҐл€. ¬ытворчасць малака вырасла да 3143 тон. ”першыню выручка па м€су перавыс≥ла затраты на €го вытворчасць. ѕа вын≥ках года рэнтабельнасць рэал≥заванай† прадукцы≥ расл≥наводства дас€гнула 16 працэнтаҐ, жывЄлагадоҐл≥ Ч 14. —таршын€ кааператыва падкрэсл≥Ґ важную арган≥зуючую ролю галоҐных спецы€л≥стаҐ, што займаюцца жывЄлагадоҐл€й, расл≥наводствам, механ≥зацы€й. —. ≤. ћурашка, ј. ‘. Ќасен€, ¬. —. —нарск≥† адказна став€цца да выкананн€ намечаных планॠ≥ нак≥роҐваюць намаганн≥ падначаленых на выкананне канкрэтных задач.

јд рэал≥зацы≥ прадукцы≥ ≥ паслуг гаспадарка атрымала 19,3 м≥ль€рда рублЄҐ выручк≥. јднак за год тольк≥ на зарплату, €ка€ Ґ сельгаскааператыве не така€ Ґжо ≥ в€л≥ка€, патрачана 4,9 м≥ль€рда рублЄҐ. ј каб працаваць ≥ разв≥вацца, не абысц≥с€ без набыцц€ новай тэхн≥к≥, гаруча-змазачных матэры€лаҐ, угнаен툥, €дах≥м≥катаҐ. ƒы патрэбна выконваць абав€зацельствы па Ґз€тых крэдытах ≥ плац≥ць падатк≥, трац≥цца на многае ≥ншае. “аму дас€гнута€ рэнтабельнасць €шчэ невысока€, каб выношваць далЄка ≥дучы€ планы. ѕланка разв≥цц€, абТ€Ґлена€ на сходзе, адлюстроҐвае жаданне к≥раҐн≥цтва Ґтрымаць зава€ваны€ паз≥цы≥, бо м≥нулы год можна назваць спры€льным ≥ плЄнным. –азам з тым к≥раҐн≥к гаспадарк≥ прывЄҐ даны€, дзе ≥ на €к≥х недапрацоҐках ≥ Ґпушчэнн€х† недаатрыманы сотн≥ м≥льЄнॠрублЄҐ.

ѕасл€ крытычных заҐваг јнатоль ћ≥калаев≥ч з задавальненнем ≥ гордасцю назывॠ≥мЄны перадав≥коҐ вытворчасц≥, заахвочаных праҐленнем гаспадарк≥ прэм≥€м≥, падарункам≥. ” л≥ку адзначаных Ч вадз≥цель ≤. ”.  оҐш, да€рка ћ. ј. –адзюк, удастоена€ сЄлета медал€ У«а працоҐны€ заслуг≥Ф, механ≥затар ј. ј.  урс ≥ шэраг ≥ншых радавых работн≥каҐ, спецы€л≥стаҐ.

ƒумаецца, што новы сельскагаспадарчы год стане пра€Ґленнем стваральных с≥л працаҐн≥коҐ сельгаскааператыва ва Ґс≥х гал≥нах вытворчасц≥. –азам з тым варта задаць пытанне, ц≥ дастатковае паскарэнне вызначана на сЄлетн≥ год, каб утрымацца на л≥дз≥руючых паз≥цы€х? ѕэҐна, не. ” справаздачы старшын≥ праҐленн€, выступленн€х спецы€л≥стॠпрагучала занепакоенасць, бо ≥ншы€ сельгаскааператывы Ґжо Ґ 2012 годзе Ґ мног≥м пераҐзышл≥ —¬  Ујгарэв≥чыФ. ≤ не зб≥раюцца спын€цца на дас€гнутым, а распрацавал≥ амб≥цыйны€ планы, актыҐна нарошчваюць патэнцы€л дл€ рыҐка наперад, лепш працуюць над павышэннем эфектыҐнасц≥ сельгасвытворчасц≥.

Ќекальк≥ так≥х ≥стотных момантॠадзначыҐ у сва≥м выступленн≥ таксама старшын€ раЄннага —авета дэпутатॠ¬≥ктар якаҐлев≥ч ƒрозд, €к≥ пры툥 удзел у сходзе. “эма мадэрн≥зацы≥ Ч гэта не дан≥на модзе, а патрабаванне часу, настойл≥ва€ неабходнасць, каб мець сучасную аснову дл€ разв≥цц€ вытворчасц≥. ѕакуль суседн≥€ гаспадарк≥ актыҐна будуюць новы€ жывЄлагадоҐчы€ комплексы, укладваюць сродк≥ Ґ рэканструкцыю, насычэнне новай тэхн≥кай ≥ абстал€ваннем, —¬  Ујгарэв≥чыФ сп€шаецца Ґ параҐнанн≥ з ≥м≥ н€спешна. ѕаступальнае разв≥ццЄ запавольваецца. ј на старым багажы, €к гаворыцца, далЄка не заедзеш. —уседз≥ паказваюць прыклад росту. ¬ыручка ад рэал≥зацы≥ прадукцы≥ Ґ разл≥ку на аднаго працуючага Ґ —¬  Ујгарэв≥чыФ Ч тольк≥ 84,6 м≥льЄна рублЄҐ. Уƒубн€к≥Ф маюць 103 м≥льЄны, УЋюбашаваФ Ч 111, УЅудчаФ Ч133,6 м≥льЄна рублЄҐ.† ј дзе лепш працуюць, там ≥ заробак вышэй.

”вогуле сход стॠпл€цоҐкай абмеркаванн€ дас€гнен툥 ≥ Ґпушчэн툥, вызначыҐ узровень прэтэнз≥й калектыву на дастойную будучыню.

ћ≥калай Ћќ… ј.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —колько лет в веке? (ответ числом)

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 0

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 0

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 13

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 25

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28