«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

 оллектив √анцевичской центральной районной больницы пополнилс€ дев€тью молодыми врачами

 оллектив √анцевичской центральной районной больницы пополнилс€ дев€тью молодыми врачами

∆ыццЄ рухаецца наперад, на змену аднаму пакаленню прыходз≥ць другое. √эта непазбежна€ заканамернасць быцц€, €кое ≥ вызначае нашу св€домасць. јле старэйшым людз€м зус≥м неабы€кава, хто прыйдзе на ≥х месца. “аленав≥ты€ ≥ пасп€ховы€, €к≥€ з гонарам прац€гнуць справу ветэранаҐ, ц≥ шэраньк≥€ ≥ бл€клы€, а таму н≥ на што н€здатны€Е

Ўчыра хацелас€ б, каб гэта€ змена была лепшай за нас Ч больш разумна€ ≥ таленав≥та€. ƒзел€ гэтага жыл≥ ≥ працавал≥! ћалады€, высокаадукаваны€ людз≥ Ч наша в€л≥ка€ надзе€. ≤ мы спадз€Ємс€ на ≥х, верым у ≥х с≥лы, розум ≥ талент.

1 жн≥Ґн€ стала знам€нальным у жыцц≥ дзев€ц≥ маладых медыкаҐ. ћенав≥та з гэтага дн€ пачаҐс€ адл≥к ≥х працоҐнага стажу Ґ €касц≥ ҐрачоҐ установы аховы здар У√анцав≥цка€ цэнтральна€ раЄнна€ бальн≥цаФ. “рое з ≥х: урач-неҐролаг ћары€ Ѕакунов≥ч, урач агульнай практык≥ ≤рына Ўэлест, урач-стаматолаг јс≥ф √усейн-аглы √усейнаҐ Ч выпускн≥к≥ √омельскага дз€ржаҐнага медыцынскага ≥нстытута, чацвЄра: урач-неанатолаг ћарына —тральчук, урач-нарколаг яҐген —уражаҐ, урач агульнай практык≥ Ќаталл€ ћакаед, х≥рург —в€тлана Ѕарэйка Ч закончыл≥ √родзенск≥ дз€ржаҐны медыцынск≥ Ґн≥верс≥тэт ≥ двое: урач-педы€тр ¬ольга ¬≥ктаров≥ч ≥ Ґрач-стаматолаг јксана яроцка€ Ч Ѕеларуск≥ дз€ржаҐны медыцынск≥ Ґн≥верс≥тэт (г. ћ≥нск). ¬ельм≥ прыемна, што чацвЄра з дзев€ц≥ маладых медыкаҐ Ч ураджэнцы √анцав≥цкага раЄна. √эта ћары€ Ѕакунов≥ч, јс≥ф √усейн-аглы √усейнаҐ, ¬ольга ¬≥ктаров≥ч ≥ Ќаталл€ ћакаед. яны не здрадз≥л≥ сваЄй малой радз≥ме ≥ прыехал≥ працаваць туды, дзе нарадз≥л≥с€ ≥ прав€л≥ свае лепшы€ юнацк≥€ гады.

—а знам€нальнай падзе€й у ≥х жыцц≥ маладых спецы€л≥стॠшчыра пав≥ншавॠгалоҐны Ґрач ”ј« У√анцав≥цка€ цэнтральна€ раЄнна€ бальн≥цаФ ¬адз≥м ”ладз≥м≥рав≥ч —ашко, €к≥ хац€ ≥ не Ґраджэнец √анцаҐшчыны, але працуе тут звыш дзев€тнаццац≥ гадоҐ ≥ аддае гэтаму краю Ґсе свае веды ≥ Ґменне. ®н распав€дॠаб ма눥н≥чым палеск≥м кра≥, €го прыродным багацц≥, €кое наҐрад ц≥ сустрэнеш дзе-небудзь у Ѕеларус≥, што выкл≥кала непадробную радасць ≥ €рк≥ бл€ск у вачах н€даҐн≥х студэнтаҐ. ¬адз≥м ”ладз≥м≥рав≥ч таксама расказॠаб лепшых медыках раЄна, аб тых, хто ста€Ґ л€ вытокॠстварэннн€ медыцыны Ґ гэтым глыб≥нным куточку ѕалесс€, аб сва≥м калектыве, здольным вырашаць задачы не горш за стал≥чных калег, аб перспектывах разв≥цц€ Ґ бл≥жэйшай будучын≥.

√алоҐны Ґрач раЄна запэҐн≥Ґ новае папаҐненне, што кожнаму будзе аказана Ґсебакова€ падтрымка. Ќа першым часе ≥х куратарам≥ стануць вопытны€ Ґрачы, €к≥€ ахвотна будуць перадаваць ≥м свой багаты практычны вопыт. Ќе хавॠсваЄй радасц≥ ¬. ”. —ашко, кал≥ гаварыҐ, што дзев€ць медыкॠдл€ нашага раЄна, €к≥ адчувае недахоп медыцынск≥х кадраҐ, гэта в€л≥кае набыццЄ. √алоҐнае, каб кожны з ≥х замацаваҐс€ на гэтым месцы ≥ застаҐс€ тут.

—ем маладых спецы€л≥стॠпачал≥ працаваць непасрэдна Ґ цэнтральнай раЄннай бальн≥цы, а двое Ч урачы агульнай практык≥ Ќаталл€ ћакаед ≥ ≤рына Ўэлест Ч з задавальненнем прын€л≥ прапанову Ґзначал≥ць работу Ґрачэбных амбулаторый у вЄсках ¬€л≥к≥€  ругов≥чы ≥ „удз≥н.

¬ельм≥ прыемна, што маладых медыкॠу √анцав≥чах сустрэл≥ не тольк≥ Ґрачыста, але ≥ паклапац≥л≥с€ аб ≥х быце: кожнаму выдзелена службовае жыллЄ. ј дах над галавой ≥ люб≥ма€ работа Ч гэта складаемы€ дабрабыту, шчасц€ ≥ поспеху.

Ќј «ƒџћ ”: (злева направа) малады€ спецы€л≥сты Ч урач-неҐролаг ћары€ Ѕакунов≥ч, урач-неанатолаг ћарына —тральчук, урач-нарколаг яҐген —уражаҐ, урач агульнай практык≥ Ќаталл€ ћакаед, урач-х≥рург —в€тлана Ѕарэйка ≥ Ґрач-педы€тр ¬ольга ¬≥ктаров≥ч.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —колько лет в веке? (ответ числом)

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 5

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 17

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 21

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30