«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

¬ыпадак на УѕаҐднЄвымФ ≥ ≥ншы€ здарэнн≥

“рагеды€й мог бы скончыцца адпачынак кал€ вады дл€ аднаго з жыхароҐ горада √анцав≥чы, 1986 года нараджэнн€, бацьк≥ два≥х дз€цей.

” п€тн≥цу, 19 чэрвен€, мужчына разам са сва€ком вырашыҐ УкультурнаФ правесц≥ час на пл€жы УѕаҐднЄвыФ, на супрацьлеглай ад выратавальнага паста частцы. ѕасл€ расп≥цц€ сп≥ртных нап мужчына вырашыҐ пакупацца, н€гледз€чы на тое, што надворТе пак≥дала жадаць лепшага.  ал≥ мужчына адплыҐ за буйк≥, €му стала дрэнна, ногу зв€ла сутарга, ≥ Єн пачॠтануць. ѕросьбы аб дапамозе пачуҐ дз€журны выратавальнага паста јл€ксандр ѕ≥ваварчык, €к≥ не разгуб≥Ґс€ ≥, к≥нуушыс€ Ґ лодку, пачॠгрэбц≥ да месца здарэнн€. ¬опытны выратавальн≥к, разл≥чыҐшы прыкладную адлегласць ≥ скорасць лодк≥, разумеҐ, што можа не паспець, але не пак≥дॠнадзе≥. Ќа шчасце тануҐшага, тым часам на возеры знаходз≥Ґс€ малады 15-гадовы ћ≥к≥та «апольнаҐ, €к≥ хутка падплыҐ да ахв€ры ≥ прытрымॠ€го да моманту, кал≥ падплыла выратавальна€ лодка. –асслабленае цела амаль беспрытомнага тануҐшага паспрабавал≥ зац€гнуць на борт лодк≥, але зраб≥ць гэта не Ґдалос€. “ады јл€ксандр ѕ≥ваварчык, нак≥нуҐшы на тапельца выратавальны круг, Уадбукс≥раваҐФ €го да берага, дзе мужчына поҐнасцю прыйшоҐ у с€бе.

ƒобры канец дл€ парушальн≥ка прав≥лॠпаводз≥н на вадзе. «астаецца тольк≥ спадз€вацца, што гэты Ґрок пойдзе на карысць не тольк≥ пац€рпеламу. ѕытанне: Уп≥ць ц≥ не п≥ць кал€ вады?Ф стане, урэшце рэшт, рытарычным.

ћ≤Ћ≤÷џя

 радзеж

16 чэрвен€ паступ≥Ґ рапарт лейтэнанта м≥л≥цы≥ аб тым, што па за€ве ганцаҐчан≥на па факту крадз€жу з кватэры па вул≥цы «аслонава дарожнага велас≥педа, кал€ровага тэлев≥зара ≥ канапы неабходна правесц≥ праверку.

“раг≥чнае здарэнне

” гэты ж дзень, у аҐторак, паступ≥ла паведамленне дз€журнай медыцынскай с€стры ”ј« У√анцав≥цка€ ÷–ЅФ аб тым, што Ґ прыЄмнае аддз€ленне бальн≥цы дастаҐлены жыхар вЄск≥ „удз≥н, 1956 года нараджэнн€, з ды€гназам Увогн€стрэльнае раненне Ґ вобласц≥ жыватаФ. ѕа словах пац€рпелага, раненне Єн атрымॠу вын≥ку Ґдара малатком па будаҐн≥чым патроне.

ћатэры€л праверк≥ нак≥раваны Ґ √анцав≥цк≥ –ј— .

 рым≥нальна€ справа

18 чэрвен€ па матэры€лах √анцав≥цкага –ј”— была Ґзбуджана крым≥нальна€ справа па частцы 2 артыкула 205 ”  –эспубл≥к≥ Ѕеларусь у аднос≥нах да жыхара вЄск≥ –аздз€лав≥чы, 1989 года нараджэнн€, раней неаднаразова судз≥мага, €к≥ 10 чэрвен€ пран≥к у дом па вул≥цы «€лЄнай у –аздз€лав≥чах ≥ Ґкрॠадтуль бензап≥лу коштам 2500000 рублЄҐ.

ЌезнаЄмец у кватэры

19 чэрвен€ а 12 гадз≥не ночы паступ≥ла паведамленне жыхарк≥ горада √анцав≥чы. ∆анчына паведам≥ла супрацоҐн≥кам м≥л≥цы≥, што да €е Ґ кватэру зайшоҐ незнаЄмы мужчына ≥ Ґ пТ€ным выгл€дзе лЄг на €е ложак.

ѕраверку па справе праводз≥ць –ј”—.

¬ыпадак самагубства

9 чэрвен€ Ґ аператыҐна-дз€журную службу √анцав≥цкага –ј”— паступ≥ла паведамленне ад жыхарк≥ вЄск≥ ¬остраҐ, 1961 года нараджэнн€, аб тым, што €е муж, 1956 года нараджэнн€, бТе €е ≥ душыць.

ћужчыну дастав≥л≥ Ґ √анцав≥цк≥ –ј”— дл€ далейшага разб≥ральн≥цтва ≥ медыцынскага агл€ду, €к≥† паказаҐ, што Ґ крыв≥ мужчыны зм€шчалас€ 3,2 прам≥ле алкаголю. ѕасл€ гэтага, у 20 гадз≥н 25 м≥нут, мужчыну пам€сц≥л≥ Ґ пакой дл€ часовага Ґтрыманн€ јƒ— –ј”—. ѕерад гэтым затрыманы быҐ дагледжаны на прадмет на€Ґнасц≥ Ґ €го забароненых прадметаҐ.

ћужчына паводз≥Ґ с€бе спакойна, н≥€к≥х наракан툥 на €го з боку дз€журных м≥л≥цы€нерॠне было, за ≥м перы€дычна наз≥рал≥ з дапамогай камеры в≥дэаназ≥ранн€, устаноҐленай у пако≥ дл€ часовага Ґтрыманн€.

—упрацоҐн≥к≥ –ј”— займал≥с€ працоҐным≥ справам≥: падрыхтоҐкай рапарта аб за€Ґленн€х ≥ паведамленн€х, прыЄмам званкоҐ ≥ за€Ґ ад грамадз€н, кал≥ на ман≥торы в≥дэаназ≥ранн€ заҐважыл≥, што затрыманы мужчына с€дз≥ць кал€ рашотчатых дзв€рэй камеры. ѕрыбегшы€ на месца м≥л≥цы€неры Ґбачыл≥, што на шыю затрыманага нак≥нута майка, канец €кой зав€заны за рашотку. —упрацоҐн≥к≥ –ј”— адразу ж перарэзал≥ п€тлю, прав€л≥ реан≥мацыйны€ мерапрыемствы, але, на жаль, выратаваць мужчыну не Ґдалос€. ѕрыбыҐша€ Ґ 21 гадз≥ну 53 м≥нуты на месца здарэнн€ брыгада хуткай дапамог≥ канстатавала смерць мужчыны.

—¬я“Ћј‘ќ– ƒј≤

«а к≥раванне транспартным сродкам у стане алкагольнага апТ€ненн€ затрыманы:

јл€ксандр јнатольев≥ч ∆уравель, 1981 года нараджэнн€, жыхар горада √анцав≥чы.  ≥равॠаҐтамаб≥лем У‘орд-“ранз≥тФ.

¬≥таль ёрТев≥ч ¬арвашэв≥ч, 1995 года нараджэнн€, жыхар горада √анцав≥чы.  ≥равॠаҐтамаб≥лем У‘ольксваген-ѕасатФ.

“ацц€на ћ≥калаеҐна ÷€лушка, 1986 года нараджэнн€, жыхарка горада √анцав≥чы.  ≥равала аҐтамаб≥лем Уѕежо 307Ф.

«водку чытала  сен≥€ Ћ”÷ ќ.

¬ыпадак на УѕаҐднЄвымФ ≥ ≥ншы€ здарэнн≥

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 15

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 22

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 21

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 16

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 27

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 29

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 18

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 21