«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

«а званне УҐзорныФ

ыхары горада ≥ раЄна змагл≥ атрымаць асалоду ад выступленн€ танцавальнага калектыву У”дых танцаФ, €кое адбылос€

«а званне УҐзорныФ

на сцэне гарадскога ƒома культуры. ”першыню танцавальны калектыҐ з нашага раЄна падॠза€Ґку на званне УҐзорныФ ≥ €го майстэрства ацэньвала журы з Ѕрэста.

Ќа сцэне адбывалас€ чарадзейства. Ћ≥таральна кожную хв≥л≥ну зм€н€л≥с€ вобразы. “анцы был≥ абсалютна розным≥, але танцоры змагл≥ кожны з ≥х зраб≥ць выдатным ≥ запам≥нальным. ”дзельн≥к≥ калектыву годна паказал≥ с€бе, ≥ ц€пер пытанне аб прысуджэнн≥ €му званн€ УҐзорныФ Ч справа часу.

јлена ¬арэйка, прыгожа€ жанчына ≥ таленав≥ты к≥раҐн≥к калектыву У”дых танцаФ, пагадз≥лас€ адказаць на некальк≥ пытан툥 карэспандэнта раЄннай газеты јл€ксандры √”–ћјЌ.

Ч ƒл€ пачатку раскажыце пра с€бе, јлена.

Ч “анцам≥ € пачала займацца €шчэ на радз≥ме, у –эспубл≥цы  азахстан. Ѕацьк≥ пераехал≥ сюды, у √анцав≥чы Ґ 1999 годзе, ≥ зан€ткॠгэтых € не к≥нула. Ќаогул, у танцавальным калектыве € танцую з чатырох гадоҐ. ”жо Ґ гэтым узросце € хацела зв€заць сваЄ жыццЄ з танцам≥, а таму, не раздумваючы паступ≥ла Ґ ѕ≥нск≥ дз€ржаҐны каледж мастацтваҐ.

Ч ј €к прыйшла ≥дэ€ стварыць калектыҐ У”дых танцаФ?

Ч ƒз€цей, €к≥€ хочуць танцаваць, н€мала. јднак практычна н≥хто не хоча танцаваць народны€ танцы, а менав≥та гэтаму Ґ большасц≥ выпадкॠвучаць у школах мастацтваҐ. я стварыла калектыҐ у разл≥ку на тое, што эстрадны танец прыц€гне больш жадаючых займацца. “ак €но ≥ выйшла.  ал≥ першапачаткова Ґ калектыве был≥ Ґс€го 12 д爥чынак, €к≥€ прымал≥ Ґдзел ва Ґс≥х мерапрыемствах раЄннага ҐзроҐню, то зараз, у гэтым годзе Ґ нас быҐ конкурс Ч 2 чалавек≥ на месца. ”с€го, дарэчы, у нашым калектыве 120 чалавек.

Ч яка€ галоҐна€ мэта стварэнн€ вашага калектыву?

Ч ѕерша€ ≥ асноҐна€ мэта Ч адц€гнуць дз€цей ад кампТютара, Ґнутрана раскрыць ≥ разн€вол≥ць ≥х. Ќашых вуч툥 заҐсЄды в≥даць у натоҐпе, €ны прыкметны€ с€род ≥ншых дз€цей, не саромеюцца падтрымл≥ваць размову ≥ выдатна трымаюцца на публ≥цы. «ан€тк≥ танцам≥ пазбаҐл€юць ад комплексаҐ, разн€вольваюць дз≥ц€.

Ч ƒзел€ чаго вы Ґсклал≥ на с€бе такую адказнасць Ч атрыманне званн€ УҐзорныФ калектыҐ?

Ч «ванне УҐзорныФ дасць магчымасць У”дыху танцаФ выступаць на м≥жнародным узроҐн≥. √эта, безумоҐна, адна з найважнейшых прычын, бо Ґ спаборн≥цтвах рэспубл≥канскага маштабу нашы Ґдзельн≥к≥ пра€Ґл€юць с€бе н€зменна самым годным чынам. јднак, галоҐна€ прычына, дзел€ €кой € ҐсЄ ≥ задумала, заключаецца Ґ тым, што, кал≥ мы станем УузорнымФ калектывам, мы зможам сабе дазвол≥ць не браць з вуч툥 плату за навучанне. Ќам ≥ без таго вельм≥ моцна дапамагл≥ ф≥нансава ≥х бацьк≥. Ѕез ≥х мы б не змагл≥ пашыць стольк≥ €рк≥х ≥ ма눥н≥чых касцюмаҐ, ≥ выступленне было б куды больш бл€клым.

Ч ¬ы сказал≥, што Ґ калектыве Ґс€го 120 чалавек. јле мне падалос€, што на сцэне выступала менш. „аму?

Ч “ак, у канцэрце прын€л≥ Ґдзел 85 вуч툥. ѕрычына Ґ тым, што кал≥ чалавек займаецца Ґ калектыве першы год, €го не трэба выстаҐл€ць на сцэну. √эта вельм≥ рана. ƒы ≥ наогул, кал≥ € бачу, што дз≥ц€ не можа ц≥ ба≥цца танцаваць, € не пастаҐлю €го Ґ нумар. ћалодшы€ Ґ нас ц€гнуцца за старэйшым≥, хочуць танцаваць, €к €ны, ≥ з часам комплексы ≥ страх≥ зн≥каюць.

Ч –аскажыце пра тое, €к вы стварал≥ праграму канцэрта.

Ч ѕрыкладна палова з нумароҐ Ч з нашага паста€ннага рэпертуару, €к≥ падабаецца гледачам. Ќекаторы€ з нумароҐ, напрыклад, нумар УјфрыкаФ, ужо атрымал≥ самую высокую ацэнку на рэспубл≥канск≥х конкурсах. јстатн≥€ € прыдумвала непасрэдна да канцэрта. Ќе скажу, што гэта было вельм≥ проста, але мы Ґсе выдатна справ≥л≥с€. я справ≥лас€ з пастаноҐкай, а раб€ты Ч з танцам≥.

Ч ¬ашы ≥дэ≥ ≥ захапленне работай падтрымл≥ваюць акружаючы€ ≥ с€мТ€?

Ч “ак, в€дома, падтрымл≥ваюць. ” першую чаргу, мне хацелас€ б €шчэ раз падз€каваць бацькоҐ нашых вуч툥. ≤х уклад у нашу справу неацэнны, аказана€ ≥м≥ дапамога вел≥зарна€. ’ацелас€ б сказаць Удз€куйФ раЄннаму выканаҐчаму кам≥тэту, €к≥ таксама праспанс≥равॠпашыҐ сцэн≥чных касцюмаҐ. Ќу ≥, в€дома, € хачу падз€каваць сваю с€мТю, ≥ Ґ першую чаргу майго мужа, €к≥ падтрымл≥вае м€не ва Ґс≥х пачынанн€х. √алоҐнае Ґ с€мТ≥ Ч разуменне, ≥ муж разумее м€не ва Ґс≥м. Ќаогул, зараз в€л≥ка€ рэдкасць, кал≥ муж творча жыве разам з жонкай. ј јл€ксандр пасл€ кожнага выступленн€ прыходз≥ць з вел≥зарным кошыкам цукерак дл€ дз€цей. ƒз€куй €му за гэта ≥ за падтрымку.

‘ота јл€ксандры √”–ћјЌ.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 15

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 22

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 18

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 15

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 27

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 29

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 18

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 20