«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ѕра творчасць, €касць, вын≥к

Ќа базе раЄннай дз≥ц€чай б≥бл≥€тэк≥ прайшоҐ сем≥нар Уƒз≥ц€ча€ б≥бл≥€тэка: творчасць, €касць, рэзультатФ. «ус≥м не выпадковай была €го тэма. ” век навейшых тэхналог≥й у друкаваных выдан툥 узн≥кла шмат канкурэнтаҐ, але дл€ дз≥ц€ц≥ кн≥га была ≥ застаецца неабходнай ≥ важнай крын≥цай ведаҐ. ћенав≥та €на першай адкрывае юнаму чытачу свет, вучыць суперажываць, быць справ€дл≥вым, а задача нас, б≥бл≥€тэкараҐ, абудз≥ць, выхаваць, умацаваць у неакрэплай душы гэтую каштоҐную здольнасць. ”дзельн≥к≥ сем≥нара ≥ сабрал≥с€ дл€ таго, каб абмеркаваць хвалюючы€ пытанн≥ па далучэнн≥ дз€цей да чытанн€, падз€л≥цца вопытам работы па арган≥зацы≥ вольнага часу юных чытачоҐ ≥ разгледзець ≥ншы€ надзЄнны€ праблемы.

—устрэла гасцей ≥ прав€ла зм€стоҐную экскурс≥ю па б≥бл≥€тэцы гаспадын€ Ґстановы Ч загадчыца ¬ал€нц≥на ћ≥н≥ч.

ј падз≥в≥цца тут ≥ сапраҐды Єсць чаму. ћа눥н≥ча аформлены€ стэлажы беларускай л≥таратуры, духоҐнай ≥ ваенна-патры€тычнай кн≥г≥ прывабл≥ваюць ≥ захапл€юць малечу. Ќа кожнай кн≥жнай пал≥цы Ч ц≥кавы€, прыц€гальны€ надп≥сы, м≥ма €к≥х нельга прайсц≥. ј дл€ самых маленьк≥х наведвальн≥кॠб≥бл≥€тэк≥ кн≥г≥ УдастаҐл€еФ кн≥жны паравоз≥к. ”сюды пануе Ґтульнасць† ≥ добразычл≥ва€ атмасфера. ‘антаз≥ю, творчасць ≥ ц€пло душы Ґкладвае Ґ работу з наведвальн≥кам≥ калектыҐ дз≥ц€чай б≥бл≥€тэк≥. Ќездарма юны€ чытачы, а ≥х нал≥чваецца кал€ 2000 чалавек, наведаҐшыс€ Ґ казачны кн≥жны храм, зноҐ ≥ зноҐ прыходз€ць сюды.

ѕасл€ прагл€ду выставачных экспаз≥цый дырэктар цэнтрал≥заванай б≥бл≥€тэчнай с≥стэмы јла ’валь запрас≥ла Ґс≥х прын€ць удзел у тэарэтычнай частцы мерапрыемства. ¬опытам работы з дз≥ц€чым чытачом падз€л≥л≥с€ госц≥ сем≥нара Ч намесн≥к дырэктара па рабоце з дзецьм≥ Ћ€хав≥цкай –÷Ѕ— “ацц€на јрлоҐска€ ≥ б≥бл≥€тэкар г≥мназ≥≥ г. √анцав≥чы —в€тлана „экун.

ѕра сваю паҐс€дзЄнную працу, €ка€ ператварылас€ Ґ сапраҐдны€ св€ты дл€ дзетак, гаварыла б≥бл≥€тэкар раЄннай дз≥ц€чай б≥бл≥€тэк≥ Ќаталл€ Ќаум≥к. —ельск≥€ б≥бл≥€тэкары прын€л≥ Ґдзел у аҐкцыЄне б≥бл≥€тэчных ≥дэй. –асказвал≥ з дапамогай мультымеды€ пра найбольш €рк≥€ мерапрыемствы, €к≥€ адбыл≥с€ Ґ час прав€дзенн€ “ыдн€ дз≥ц€чай ≥ юнацкай кн≥г≥, летн≥х ≥ з≥мовых кан≥кулаҐ. ”дзельн≥к≥ сем≥нара пазнаЄм≥л≥с€ з ≥навацыйным≥ формам≥ работы з дз≥ц€чым чытачом, папул€рным≥ Ґ свеце, у прыватнасц≥ так≥м≥, €к флэшмоб, букрос≥нг, буктрэйлер, старысек.

Ўмат ц≥кавай ≥ карыснай ≥нфармацы≥ адзначыл≥ дл€ с€бе прысутны€, паслухаҐшы выступленне пс≥холага дз≥ц€чага садка є 4 јлены «а€ц на тэму пс≥халаг≥чных асноҐ разв≥цц€ ц≥кавасц≥ да кн≥г≥ Ґ дз€цей дашкольнага Ґзросту. ћног≥€ мамы, мабыць, ≥ ц€пер не ведаюць, што дзец€м да года патрэбна прыв≥ваць любоҐ да кн≥г≥, чытаць ≥м услых, а не даваць малышам кн≥жку тольк≥ дзел€ забавы. “ольк≥ сурТЄзны падыход дарослых дапаможа сфарм≥раваць у дз≥ц€ц≥ аҐтаматызм чытанн€, ≥ бацьк≥ могуць быць спакойным≥ за сва≥х сыночкॠ≥ дачушак, бо выхавал≥ асобу, €ка€ Ґмее адчуваць, думаць ≥ перажываць.

 ожны з удзельн≥кॠсем≥нара Ґзгадॠгады маленства ≥ Ґ€в≥Ґ с€бе юным наведвальн≥кам б≥бл≥€тэк≥, адказваючы на пытанн≥ в≥ктарыны УЎто пра кн≥гу мы ведаем?Ф « ц≥каҐнасцю пагл€дзел≥ Ґсе пастаноҐку Ґзорнага л€лечнага тэатра У”смешкаФ па творах л≥таратара-земл€ка ј. —ержпутоҐскага. Ѕольш чым 25 гадоҐ дзейн≥чае пры раЄннай дз≥ц€чай б≥бл≥€тэцы† гэты тэатр ≥ не перастае радаваць гледачоҐ сва≥м≥ Ґдалым≥ пастаноҐкам≥.

ѕадводз€чы вын≥к≥ сем≥нара, €го Ґдзельн≥к≥ прыйшл≥ да такой высновы: далучаць да чытанн€ дз≥ц€, падлетка, маладога чалавека Ч гэта ≥ Єсць ≥х задача, прафес≥йны абав€зак, выканаць €к≥, падарыць людз€м радасць чытанн€ Ч гонар дл€ кожнага.

“ацц€на ћјЋя° ј,

загадчык аддзела б≥бл≥€тэчнага маркетынгу цэнтральнай раЄннай б≥бл≥€тэк≥ ≥м€ ¬. ‘. ѕраскурава.

Ќј «ƒџћ ”: у час сем≥нара Ґ раЄннай дз≥ц€чай б≥бл≥€тэцы.

‘ота з арх≥ва Ґстановы.

ѕра творчасць, €касць, вын≥к

ѕра творчасць, €касць, вын≥к

ѕра творчасць, €касць, вын≥к

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц весны?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 15

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 21

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 18

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 14

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 26

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 28

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 18

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 20