«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ѕераразл≥к за ваду

≤нцыдэнт, кал≥ на прац€гу двух дзЄн, 20 ≥ 21 жн≥Ґн€, у дамах гараджан з кранॠц€кла вада з вельм≥ непрыемным пахам, выкл≥кॠв€л≥к≥ рэзананс. –аботн≥к≥ жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥, з-за неналежнага выкананн€ абав€зкॠ€к≥х гэта атрымалас€, был≥ прыц€гнуты да дысцыпл≥нарнай адказнасц≥. ≤, €к стала в€дома, камунальн≥кам≥ будзе зроблены пераразл≥к, ≥ за згаданы€ дн≥, грошы за карыстанне вадой з гараджан брацца не будуць.

јдм≥н≥страцы€ раЄннай жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ €шчэ раз прынос≥ць свае прабачэнн≥ за Ґзн≥кшы€ праблемы з €касцю вады ≥ Ґ далейшым будзе ≥мкнуцца прадастаҐл€ць паслуг≥ на высок≥м узроҐн≥.

” сваю чаргу, пасл€ публ≥кацы≥ артыкулॠу У—авецк≥м ѕалесс≥Ф на згаданую тэму Ґ рэдакцыю газеты зв€рнул≥с€ жыхары вЄск≥ Ћюс≥на з праблемай, €ка€ датычыцца таксама €касц≥ п≥тной вады.

ƒн€м≥ Ґ газету У—авецкае ѕалессеФ зв€рнулас€ жыхарка аграгарадка Ћюс≥на. ∆анчына расказала аб тым, што Ґ €е н€ма вады. ƒакладней, вада Єсць, але п≥ць €е немагчыма. —права Ґ тым, што цэнтральны водаправод у аграгарадку пракладзены да с€рэдз≥ны вул≥цы —авецкай ≥ Ґ пачатку вул≥цы ѕ≥€нерскай, але да дамоҐ ваду не падв€л≥. ∆ыхары стал≥ чакаць, кал≥ трубы пракладуць непасрэдна да ≥х жылл€, а пакуль пастав≥л≥ сабе калонк≥. јле праблема не вырашылас€. ¬ада з ≥х ц€чэ брудна€, з непрыемным пахам. √рамадз€не, у €к≥х така€ ж сама€ б€да, сабрал≥с€ ≥ зв€рнул≥с€ Ґ сан≥тарна-эп≥дэм≥€лаг≥чную службу, супрацоҐн≥к≥ €кой, у爥шы пробы з калонк≥, пара≥л≥ дл€ п≥цц€ ваду не выкарыстоҐваць. Ућы вымушаны ҐсЄ ж мыцца гэтай ванючай вадой. ј што раб≥ць? ѕ≥ць €е мы не можам, дл€ гэтага купл€ем ваду, або нос≥м у вЄдрах ад ≥ншых людзей.  ал≥ нам падв€дуць у дамы нармальную ваду? ®сць жа така€ праграма, У„ыста€ вадаФ называецца. «годна з Єй, –∆ √ нам абав€зана пракласц≥ водаправодФ, Ч зраб≥ла вывад жанчына.

ѕа каментары≥ ≥ тлумачэнн≥ па дадзеным пытанн≥ мы зв€рнул≥с€ да старшын≥ Ћюс≥нскага сельвыканкама ¬€часлава Ўкута. ®н паведам≥Ґ, што, згодна з Уѕраграмай па водазабесп€чэнн≥ ≥ водаадв€дзенн≥ У„ыста€ вадаФ √анцав≥цкага раЄна на 2012 Ч 2015 гадыФ Ґ 2012 годзе пачалас€ пракладка цэнтральнай л≥н≥≥ водаправода Ґ аграгарадку. “рубы водазабесп€чэнн€ пралажыл≥. «асталос€ тольк≥ падвесц≥ ≥х ад цэнтральнага водаправода непасрэдна да дамоҐ. √эта€ работа выконваецца Ґжо за кошт спажыҐцоҐ.

Ћюдз≥ абурыл≥с€, таму Ґ 2013 годзе быҐ арган≥заваны сход дл€ вырашэнн€ дадзенай праблемы, на €к≥м грамадз€нам пара≥л≥ абТ€днацца Ґ кааператыҐ ≥ падключыць да цэнтральнага водазабесп€чэнн€ свае дамы за асаб≥сты кошт. Ћюс≥нцы адмов≥л≥с€ ≥ вырашыл≥ чакаць 2015 года, спасылаючыс€ на тое, што менав≥та тады заканчвае сваЄ дзе€нне праграма У„ыста€ вадаФ, вын≥кам €кой пав≥нна зТ€в≥цца падключэнне ≥х за дз€ржаҐны€ грошы да цэнтральнага водаправода.

–асстав≥ць усе кропк≥ над У≥Ф мы папрас≥л≥ галоҐнага ≥нжынера √анцав≥цкай –∆ √ ¬ас≥л€ ∆алезнага: УЋюдз≥ пав≥нны зразумець, што мы, згодна з праграрамай У„ыста€ вадаФ, абав€заны заб€спечыць ≥х тольк≥ вул≥чнай сеткай водазабесп€чэнн€, добрай €касцю вады, €е бесперабойнай падачай, што мы ≥ зраб≥л≥. ј падвод вады да сва≥х дамоҐ жыхары пав≥нны ажыцц€Ґл€ць за свой кошт: або кожны сам сабе, або, абТ€днаҐшыс€ Ґ кааператыҐ, што больш выгадна Ґ матэры€льным планеФ.

 сен≥€ Ћ”÷ ќ.

ѕераразл≥к за ваду

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 8

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 23

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30