«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

У”вага Ч дзец≥!Ф

—≥туацы€ з дз≥ц€чым дарожна-транспартным траҐматызмам на дарогах Ѕрэстчыны застаецца складанай. Ќа тэрыторы≥ Ѕрэсцкай вобласц≥ за 8 мес€цॠ2014 года здзейснена 39 дарожна-транспартных здарэн툥 з удзелам непаҐналетн≥х, у €к≥х трое дз€цей заг≥нул≥, 37 атрымал≥ траҐмы ≥ пакалечанн≥. Ќа тэрыторы≥ нашага раЄна зарэг≥стравана 3 так≥€ дарожна-транспартны€ здарэнн≥, у €к≥х трое непаҐналетн≥х атрымал≥ раненн≥.

¬€л≥кую неб€спеку дл€ вадз≥це눥 на праезнай частцы Ґ€Ґл€юць дзец≥. яны не заҐсЄды Ґсведамл€юць неб€спеку, адрозн≥ваюцца непасл€доҐнасцю дзе€н툥. ¬адз≥цель, ведаючы аб гэтым, пав≥нен успрымаць зТ€Ґленне дз≥ц€ц≥ на праезнай частцы, або нават л€ краю тратуара, €к с≥гнал трывог≥ ≥ не спрабаваць абТехаць €го. яно можа нечакана пам€н€ць нак≥рунак руху. “ак≥€ месцы вадз≥цель пав≥нен пра€зджаць з асабл≥вай асц€рожнасцю ≥ тольк≥ тады, кал≥ ҐпэҐнены, што дз≥ц€ бачыць аҐтамаб≥ль ≥ не рухаецца.

јсабл≥вую неб€спеку Ґ€Ґл€е перавышэнне ҐстаноҐленай хуткасц≥ руху Ґ месцах масавага перам€шчэнн€ дз€цей Ч л€ школ, дз≥ц€чых садкоҐ, пл€цовак, кал≥ на праезнай частцы, або Ґ непасрэднай бл≥зкасц≥ ад† €е €ны знаходз€цца.

„аста дарожна-транспартны€ здарэнн≥ з дзецьм≥ адбываюцца Ґ с≥туацы€х, кал≥ €ны аказваюцца пам≥ж сустрэчным≥ патокам≥ транспарту.  ал≥ Ґ такой с≥туацы≥ дз≥ц€ бачыць аҐтамаб≥ль Ч неб€спека менша€, кал≥ ж €но гл€дз≥ць у адваротны бок Ч неб€спека Ґзрастае, пакольк≥ н€ма ҐпэҐненасц≥ Ґ тым, што €но заҐважыць транспартны сродак. јсабл≥вую Ґвагу неабходна пра€Ґл€ць у с≥туацы€х, кал≥ дз≥ц€ на праезнай частцы дарог≥ ста≥ць сп≥ной да рухаючагас€ аҐтамаб≥л€, або €го Ґвагу адц€гваюць ≥ншы€ дзец≥, €к≥€ перайшл≥ Ґжо дарогу, а таксама Ґ выпадках, кал≥ на с€рэдз≥не дарог≥ знаходз≥цца група дз€цей. ¬адз≥цель Ґ так≥х абстав≥нах у адпаведнасц≥ з патрабаванн€м≥ ѕрав≥лॠдарожнага руху, пав≥нен быць гатовы зн≥з≥ць хуткасць, або спын≥цца, каб выключыць верагоднасць наезду на дз€цей. ¬арта падкрэсл≥ць, што выконваць гэты€ патрабаванн≥ вадз≥цель абав€заны Ґсюды, у тым л≥ку ≥ пазапешаходным≥ пераходам≥.

Ќ€прав≥льны€ паводз≥ны бацькоҐ на дарозе разам з дз≥цем могуць перакрэсл≥ць веды ≥ навык≥, атрыманы€ ≥м раней. “аму з дз≥цем не пав≥нна быць н≥€кай спешк≥ на праезнай частцы, н≥€к≥х пабочных размоҐ у час пераходу вул≥цы, н≥€к≥х парушэн툥 ѕрав≥лॠдарожнага руху.

ƒз≥ц€ неабходна вучыць бачыць абТекты, абм€жоҐваючы€ бачнасць рухаючыхс€ транспартных сродкаҐ Ч насаджэнн≥ л€ падТезда, аҐтамаб≥л≥, што ста€ць, рог дома ≥ ≥ншы€ прадметы. ƒз≥ц€ пав≥нна прывыкнуць да таго, што неабходна ацэньваць абстаноҐку, перш чым выйсц≥ з-за гэтых абТектॠна праезную частку дарог≥.

” сув€з≥ з пачаткам навучальнага года, з мэтай пап€рэджанн€ дарожна-транспартных здарэн툥 з удзелам дз€цей, у перы€д з 25 жн≥Ґн€ па 5 верасн€ 2014 года на тэрыторы≥ раЄна праводз≥цца спецы€льны комплекс мерапрыемствॠӔвага Ч дзец≥!Ф.

ƒз€ржаҐта≥нспекцы€ закл≥кае вадз≥це눥 рухацца Ґ светлы час сутак з уключаным на транспартным сродку бл≥зк≥м св€тлом фар, або дзЄнным≥ хадавым≥ агн€м≥ (п. 166.9 ѕƒ– –эспубл≥к≥ Ѕеларусь).

’очацца зв€рнуцца да дз€цей ≥ дарослых. «акончыл≥с€ летн≥€ кан≥кулы. ѕам€тайце: праезную частку дарог≥ неабходна пераходз≥ць па пешаходным пераходзе ≥ тольк≥ на з€лЄнае св€тло св€тлафора. ѕерад тым, €к перайсц≥ праезную частку, неабходна Ґважл≥ва пагл€дзець налева ≥ направа, ≥ ҐпэҐн≥Ґшыс€, што н€ма машын, не сп€шаючыс€ перайсц≥ дарогу. ’адз≥ць тольк≥ па тратуары, пешаходнай або велас≥педнай дарожцы, а кал≥ ≥х н€ма, тольк≥ па кра≥ праезнай частк≥ насустрач руху транспартных сродкаҐ. —трога забаронена выб€гаць на праезную частку з-за дрэҐ, аҐтамаб≥눥 ≥ ≥ншых абТектаҐ, €к≥€ перашкаджаюць вадз≥целю своечасова вас убачыць. ѕаста€нна нас≥це фл≥керы ≥ св€тлоадб≥ваючы€ элементы, а велас≥педы абсталюйце катафотам≥. √ул€ць на дарозе ≥ тратуары неб€спечна. ≈здз≥ць на велас≥педзе па праезнай частцы катэгарычна забаронена.

Ѕудзьце Ґважл≥вым≥ ≥ асц€рожным≥ на дарогах!

јл€ксандр  ќ°Ў, часова выконваючы абав€зк≥ начальн≥ка†аддз€ленн€ ƒј≤ –ј”—, маЄр м≥л≥цы≥.

У”вага Ч дзец≥!Ф

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 2

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 17

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 21

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30