«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ёб≥лей ¬ас≥л€ Ѕыкава

—Єлета наша кра≥на адзначае 70-годдзе з дн€ вызваленн€ Ѕеларус≥ ад н€мецка-фашысцк≥х захопн≥каҐ. —емдзес€т гадоҐ наш народ не ведае вайны, семдзес€т гадоҐ Ѕеларусь кв≥тнее пад м≥рным небам. ≤ с≥мвал≥чна, што Ґ чэрвен≥ мы адзначаем юб≥лей славутага беларускага п≥сьменн≥ка ¬ас≥л€ Ѕыкава Ч чалавека-легенды ≥ гонару нацы≥.

ƒа самых апошн≥х дзЄн жыцц€, н€гледз€чы на Ґсе грамадска-пал≥тычны€ змены, на нечаканы€ ≥ далЄка не заҐсЄды прыемны€ ≥ жаданы€ перамены Ґ асаб≥стым лЄсе, не лепшы стан здар, ¬ас≥ль ЅыкॠжыҐ напружаным актыҐным творчым жыццЄм. ®н Ч п≥сьменн≥к з сусветным ≥мем. ” €гоным таленце не сумн€вал≥с€ нават самы€ ва€Ґн≥чы€ крытык≥.

ѕраҐдз≥вы€ словы пра легендарнага п≥сьменн≥ка п≥сॠ„ынг≥з јйтматаҐ. УЋЄс зб€рог нам ¬ас≥л€ Ѕыкава, каб Єн жыҐ ≥ п≥сॠад ≥м€ цэлага пакаленн€, ад ≥м€ тых, хто спазнॠвайну ≥ ҐзмужнеҐ духам са збро€й у руках, дл€ €к≥х дзень жыцц€ быҐ роҐны веку жыцц€Ф.

Ќа м≥нулым тыдн≥ Ґ гарадск≥м ƒоме культуры прайшоҐ вечар-партрэт Уя беларус Ч ма€ мова родна€, беларуска€ЕФ, прысвечаны жыццю ≥ творчасц≥ ¬ас≥л€ Ѕыкава.

¬€л≥ка€ зала √ƒ  была запоҐнена амаль поҐнасцю. Ќа мерапрыемства, арган≥заванае супрацоҐн≥кам≥ раЄннай б≥бл≥€тэк≥ ≥м€ ¬. ‘. ѕраскурава, запрас≥л≥ моладзь.

“аленав≥та ≥ €скрава чытал≥ вершы беларуск≥х паэтаҐ, урыҐк≥ з творॠ¬ас≥л€ Ѕыкава вучн≥ —Ў є 3 ягор  улан, Ќасц€ ¬арвашэв≥ч ≥ ћаша —€ргейчык. јсабл≥ва кранула Ґс≥х прысутных тэатрал≥завана€ пастаноҐка па аповесц≥ ¬ас≥л€ Ѕыкава Ујльп≥йска€ баладаФ. ¬учн≥ јгарэв≥цкай —Ў ¬еран≥ка  л€вец ≥ –аман Ћелес артыстычна выканал≥ рол≥ беларускага хлопца ≤вана ≥ ≥таль€нскай д爥чыны ƒжул≥≥, €к≥х зв€л≥ траг≥чны€ абстав≥ны вайны Ґ аҐстрыйск≥х јльпах.

ƒэманстраваҐс€ дакументальны ф≥льм пра жыццЄ ≥ творчасць п≥сьменн≥ка, гучала музыка ≥ песн≥.

¬ас≥ль ЅыкॠпражыҐ жыццЄ сапраҐднага беларуса Ч люб≥Ґ сваю кра≥ну, мову, народ. ≤ песн€ Ућа€ ЅеларусьФ, €ка€ прагучала напрыканцы вечарыны, н≥быта зТ€днала Ґс≥х прысутных у адным парыве, запоҐн≥ла залу мелоды€й свабоды ≥ данесла галоҐную думку: мы Ч беларусы ≥ пав≥нны з гонарам звацца ≥м≥.

“ацц€на ћа눥ка, загадчык аддзела б≥бл≥€тэчнага маркетынгу ÷–Ѕ†≥м€ ¬. ‘. ѕраскурава.

ёб≥лей ¬ас≥л€ Ѕыкава

ёб≥лей ¬ас≥л€ Ѕыкава

ёб≥лей ¬ас≥л€ Ѕыкава

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 4

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 17

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 21

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30