«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

Ућайстар слова з душой летуценн≥каФ

“ак называлас€ тэатрал≥заванае св€та, €кое арган≥завал≥ супрацоҐн≥к≥ раЄннай дз≥ц€чай б≥бл≥€тэк≥ ≥ прав€л≥ €го 11 красав≥ка Ґ √ƒ  дл€ вуч툥 3 Ч 5 класॠшкол нашага горада.† ” аснову сустрэчы л€гла прэзентацы€ цудоҐных дз≥ц€чых кн≥г нашага знакам≥тага земл€ка паэта ¬≥ктара √ардзе€ Ч У—арочына цырульн€Ф ≥ Ућудры воранФ, €к≥€ выйшл≥ Ґ свет н€даҐна.

Ућайстар слова з душой летуценн≥каФ

Ќа мерапрыемства быҐ запрошаны ≥ сам Умайстар слова з душой летуценн≥каФ, Ч ¬≥ктар √ардзей. ¬ершы нап≥саны ≥м так вобразна, што чытаеш ≥х ≥ €скрава бачыш перад сабой €рк≥€ персанажы. яны лЄгка Ґвасабл€юцца Ґ тэатрал≥заваны€ пастаноҐк≥, у чым ≥ пераканал≥с€ Ґдзельн≥к≥ св€та.

Ќа сцэну разам з в€дучай мерапрыемства ¬ал€нц≥най ћ≥н≥ч выходз≥л≥ ≥ мудры ¬оран, ≥ «ай, ≥ ≥ншы€ персанажы, вобразы €к≥х па-майстэрску выконвал≥ Ґдзельн≥к≥ Ґзорнага л€лечнага тэатра У”смешкаФ. ёны€ гледачы з асабл≥вай ц≥кавасцю гл€дзел≥ ≥нсцэн≥роҐк≥ па творах паэта, €к≥ таксама прысутн≥чॠу зале разам з ≥м≥. ≤ з зам≥лаваннем слухал≥ песн≥ Ґ выкананн≥ —в€тланы ћуха, Ћ≥л≥≥ ¬адзюц≥най ≥ ≥х выхаванцаҐ з –÷ƒё“, €к≥€ паклал≥ ≥х на словы паэта.

як бы край н≥ ваб≥Ґ нев€домы,

як бы новы н≥ дражн≥Ґ††блак≥т,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† —эрца, там пак≥нута円дома,

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ƒа с€бе прыц€гне, бы магн≥т Ч

кранальна прагучал≥ Ґ прыц≥хлай зале шчымл≥вы€ радк≥ верша ¬≥ктара √ардзе€, пакладзены€ на ноты.† Ќа сцэну выйшॠ≥ сам расчулены песн€й ≥ Ґдз€чны выканаҐцам аҐтар. ¬≥ктар  анстанц≥нав≥ч чытॠвершы са сва≥х новых кн≥г.  ал≥ раб€там прапанавал≥ задаць пытанн≥ ≥х аҐтару, у зале пад툥с€ цэлы лес рук. Ўкольн≥кॠц≥кав≥ла многае: ≥ Ґ €к≥м узросце пачॠп≥саць паэт свае вершы ≥ дзе Ґпершыню надрукавॠ≥х, ≥ многае ≥ншае. ѕытан툥 было стольк≥, што было вырашана занатаваць ≥х, а затым ¬≥ктар  анстанц≥нав≥ч дашле адказы на ≥х у дз≥ц€чую б≥бл≥€тэку ≥ раб€ты змогуць пазнаЄм≥цца з ≥м≥.†

“ворчасць ¬≥ктара √ардзе€ люб€ць чытачы, захапл€юцца вобразнасцю ≥ каларытам €го мастацкага слова. Ќездарма Ґ час мерапрыемства так шчыра гучал≥ з вуснॠвыступаючых водгук≥ на творы слыннага земл€ка. ¬€домы на √анцаҐшчыне паэт јл€ксей √аласкок не тольк≥ цЄпла гаварыҐ пра багатую паэтычную спадчыну ¬≥ктара √ардзе€, але ≥ прачытॠверш, прысвечаны €му ≥ нап≥саны экспромтам, у час тэатрал≥заванага св€та. «агадчыца цэнтрал≥заванай б≥бл≥€тэчнай с≥стэмы јла ’валь шчыра пара≥ла раб€там запомн≥ць гэты адметны Ґ ≥х жыцц≥ дзень, бо €ны сустрэл≥с€ з в€л≥к≥м чалавекам, сапраҐдным майстрам паэтычнага слова, ≥ падарыла нашаму земл€ку кн≥г≥, прысвечаны€ √анцаҐшчыне. «агадчыца раЄннай дз≥ц€чай б≥бл≥€тэк≥ ¬ал€нц≥на ћ≥н≥ч падз€кавала ¬≥ктару  анстанц≥нав≥чу за выкраены дл€ прыезду на сустрэчу час ≥ з пажаданн€м≥ лЄгкага п€ра ≥ выхаду Ґ свет новых творॠпадарыла €му нататн≥к. Ќу, а сам паэт прапанавॠраб€там, €к≥€ спрабуюць с≥лы Ґ паэз≥≥ ≥ прозе, дасылаць свае творы €му. –а≥м скарыстаць такую магчымасць, бо ведаем: наш з€мл€к Ч в€л≥к≥ ≥ мудры настаҐн≥к, Умайстар словаФ не тольк≥ Уз душой летуценн≥каФ, але ≥ з лЄгкай рукой.

ƒамоҐ удзельн≥к≥ мерапрыемства разыходз≥л≥с€ спаҐна натоленым≥ сустрэчай з паэтам, з такой прыгожай роднай беларускай мовай ≥ аҐтографам≥ €е сапраҐднага знатака, шчырага ахоҐн≥ка ≥ стваральн≥ка непаҐторных твораҐ.

”ласн. ≥нф.

Ќа «ƒџћ ”: ¬≥ктар √ардзей чытае свае вершы.†††

‘ота ѕаҐла —¬≤—“”Ќќ¬≤„ј.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 9

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 9

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 13

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 25

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28