«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

—“ќѕ Ч наркотыкам!

ѕраблема распаҐсюджванн€ наркотыкॠдавол≥ сурТЄзна€ ≥ Ґзн≥маецца на самым высок≥м узроҐн≥. “ак, у пан€дзелак к≥раҐн≥к кра≥ны јл€ксандр Ћукашэнка, прымаючы з дакладам старшыню ƒз€ржаҐнага кам≥тэта судовых экспертыз јндрэ€ Ўведа, адзначыҐ, што неабходна прымаць радыкальны€ меры Ґ барацьбе з наркотыкам≥.

ѕраблема актуальна€ не тольк≥ дл€ в€л≥к≥х гарадоҐ. ѕаток курыцельных сумес€Ґ з пс≥хатропным≥ рэчывам≥, так званы€ марк≥ ≥ разнастайны€ м≥ксы хлынул≥ Ґ глыб≥нку. ≤ наша √анцаҐшчына тут не выключэнне.

јб крым≥нальнай справе гараджан≥на Ёдуарда ƒжафарава мы п≥сал≥. ®н за незаконнае захоҐванне ≥ перавозку наркотыкॠатрымॠдва гады ≥ шэсць мес€цॠабмежаванн€ вол≥ з нак≥раваннем у папраҐчую Ґстанову адкрытага тыпу, а прасцей кажучы Ч адправ≥Ґс€ на Ух≥м≥юФ, дзе маладому чалавеку прыйдзецца прайсц≥ УкурсФ працатэрап≥≥. Ќаступна€ справа па наркотыках не прымус≥ла с€бе чакаць. Ќа гэты раз на лаве падсудных апынуҐс€ Ґраджэнец вЄск≥ ƒз€н≥скав≥чы, а ц€пер жыхар Ћюбашава ћ≥калай ћ. —уд над ≥м прайшоҐ на м≥нулым тыдн≥ (прозв≥шча не называем, бо рашэнне суда €шчэ не Ґступ≥ла Ґ с≥лу Ч заҐвага аҐтара).

ћенав≥та пошук вострых адчуван툥 ≥ прыводз≥ць да жаданн€ атрымаць УкайфФ. “ак было ≥ з ћ≥калаем. ” апошн≥ дзень студзен€ Єн патэлефанавॠсвайму знаЄмаму ≥ папрас≥Ґ УтраҐк≥Ф. “ой прыехॠна аҐтамаб≥л≥, у €к≥м €ны кал€ чыгуначнага прыпынку УЋюбашаваФ разам ≥ пакурыл≥ курыцельную сумесь з пс≥хатропным рэчывам. ћала таго, ћ≥калай, адчуҐшы с€бе дрэнна, у爥 €шчэ УдозуФ на потым. «наЄмы дастав≥Ґ €го на чыгуначную станцыю У√анцав≥чыФ, дзе аматар УкайфуФ неҐзабаве ≥ страц≥Ґ прытомнасць. ” бальн≥цы €го адкачал≥, а заадно ≥ выкл≥кал≥ м≥л≥цыю.

Ќа судзе ћ≥калай поҐнасцю прызнॠсваю в≥ну. —уддз€ ”ладз≥м≥р  осмач, ул≥чваючы Ґсе абстав≥ны справы, а таксама асобу абв≥навачваемага, вынес рашэнне: за незаконнае, без мэты збыту, набыццЄ, перавозку ≥ захоҐванне пс≥хатропных рэчывॠпрыгаварыць ћ≥кала€ ћ. да двух гадоҐ абмежаванн€ вол≥ без нак≥раванн€ Ґ папраҐчую Ґстанову адкрытага тыпу. ѕа-сутнасц≥ 21-гадовы хлопец атрымॠапошн€е пап€рэджанне ≥ добры шанц без сурТЄзнага пакаранн€ асэнсаваць сваЄ жыццЄ ≥ больш н≥кол≥ не раб≥ць так≥х глупстваҐ. ÷≥ атрымаецца Ґ €го Ч пакажа час.

ћ≥ж ≥ншым, тольк≥ паспел≥ Ґ судзе разгледзець гэтую справу, €к паступ≥ла чаргова€, €ка€ датычыцца наркотыкаҐ. ∆ыхару вЄск≥ √анцав≥чы ≥нкрым≥нуецца аналаг≥чнае злачынства.† «находз€чыс€ Ґ –ас≥≥, Єн набыҐ 8 пакетॠз УтраҐкайФ ≥ прывЄз ≥х з сабою на радз≥му. ” гэтым выпадку падсуднаму на м€ккасць прыгавору, мабыць, разл≥чваць не прыходз≥цца, бо Єн мае непагашаную ≥ н€зн€тую судз≥масць Ч паҐторна на прац€гу года к≥равॠтранспартным сродкам у стане алкагольнага апТ€ненн€. ѕазбаҐленне вадз≥цельск≥х правоҐ на 5 гадоҐ ≥ штраф у 150 базавых вел≥чынь, €к бачым, н≥€к не паҐплывал≥ на €го паводз≥ны. јле не будзем сп€шацца Ч усе кропк≥ над У≥Ф расстав≥ць суд.

ƒумаецца, што гэта тольк≥ пачатак барацьбы з наркатычнай навалай. як стала в€дома, у раЄнным аддзеле —ледчага кам≥тэта на расследаванн≥ знаходз€цца €шчэ 3 крым≥нальны€ справы, што датычацца пс≥хатропных рэчываҐ.

јл€ксей √–”ЎЁ¬≤„.

—“ќѕ Ч наркотыкам!

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц весны?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 14

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 15

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 29

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 29

—ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам

’отите узнать больше? —ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам 34