«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

—прав€дл≥васць пакаранн€

” судовай практыцы н€рэдка здараюцца выпадк≥, кал≥ падсудны€ не задаволены рашэннем суда ≥ абскарджваюць €го Ґ вышэйшай ≥нстанцы≥. ” той жа час бывае, што ≥ пракуратура застаецца незадаволенай вынесеным вердыктам, ≥ тады† Ґ судовую калег≥ю па крым≥нальных справах вынос≥цца касацыйны пратэст на рашэнне суда.

“ак адбылос€ ≥ Ґ справе гараджанк≥ јлены Ўтанюк. яна пасл€ сумеснага расп≥цц€ сп≥ртнога са сва≥м сужыцелем ударыла €го кухонным нажом у жывот ≥ тым самым нанесла чалавеку ц€жк≥€ ц€лесны€ пашкоджанн≥. Ќа судзе жанчына прызнала сваю в≥ну часткова ≥ сказала, што сужыцель сам наскочыҐ на нож. ј той пам€н€Ґ дадзены€ падчас следства паказанн≥ ≥ стॠпрытрымл≥вацца на судзе верс≥≥ падсуднай, каб дапамагчы Єй пазбегнуць справ€дл≥вага пакаранн€. ≤ хац€ суд пал≥чыҐ в≥наватасць Ўтанюк ва Ґмысным нан€сенн≥ ц€жк≥х ц€лесных пашкоджан툥 поҐнасцю даказанай, але назначыҐ Єй давол≥ м€ккае пакаранне Ч 5 гадоҐ абмежаванн€ свабоды без нак≥раванн€ Ґ папраҐчую Ґстанову адкрытага тыпу.

ѕракуратура прынцыпова не была згодна з так≥м рашэннем суда. ®н не Ґл≥чыҐ тое, што абв≥навачвана€ не мела паста€ннага месца работы, прац€глы час пражывала Ґ доме пац€рпелага без рэг≥страцы≥, уладкоҐвацца на работу не зб≥ралас€ ≥ жыла за кошт выпадковых заробкॠ≥ сродкॠсужыцел€, а таксама злоҐжывала сп≥ртным. Ѕольш таго, €на праходз≥ла л€чэнне ад хран≥чнага алкагал≥зму Ґ пс≥х≥€трычнай бальн≥цы У рывошынФ, па заключэнн≥ эксперта пакутуе ад Ус≥ндрому залежнасц≥ ад алкагал≥зму (хран≥чнага алкагал≥зму)Ф ≥ мае патрэбу Ґ прым€ненн≥ прымусовых мер б€спек≥ ≥ л€чэнн€. ѕры гэтым супрацьпаказан툥 да такога л€чэнн€ не мае.

” здз€йсненн≥ злачынства Ўтанюк не раска€лас€, аб чым сведчыць той факт, што жанчына неаднаразова м€н€ла свае паказанн≥, да здз€йсненн€ злачынства ≥ пасл€ Ґжывала сп≥ртны€ нап≥тк≥, н≥€кай медыцынскай даҐрачэбнай дапамог≥ пац€рпеламу не аказала ≥ нават не паведам≥ла аб нанесеным раненн≥ ва Ґстанову аховы здар. јкрам€ таго, €на спрабавала схаваць сл€ды злачынства.

¬ельм≥ важна ≥ тое, што Ўтанюк сх≥льна да пра€Ґленн€ нас≥лл€ ≥ агрэс≥≥ Ґ стане алкагольнага апТ€ненн€ Ч €на Ґжо асуджалас€ за аналаг≥чнае злачынства (абварыла к≥п€тком свайго ранейшага сужыцел€).

ѕры так≥х абстав≥нах дас€гненне мэты крым≥нальнай адказнасц≥ Ч выпраҐленне Ўтанюк, прадух≥ленне здз€йсненн€ новых злачынствॠасуджанай Ч магчыма выключна шл€хам €е ≥зал€цы≥ Ґ месцах пазбаҐленн€ свабоды.

“аму ≥ быҐ пададзены касацыйны пратэст у судовую калег≥ю па крым≥нальных справах Ѕрэсцкага абласнога суда. ” адпаведнасц≥ з €е рашэннем јлене Ўтанюк назначана пакаранне Ґ выгл€дзе пазбаҐленн€ свабоды Ґ папраҐчай калон≥≥ ва Ґмовах агульнага рэжыму тэрм≥нам на 4 гады.

—€ргей Ќј—≈Ќя, пракурор √анцав≥цкага раЄна.

—прав€дл≥васць пакаранн€

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 13

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 13

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 15

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 28

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28