«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

“радыцыйна€ навагодн€€ сустрэча к≥раҐн≥цтва раЄна з таленав≥тай моладдзю √анцаҐшчыны прайшла Ґ м≥нулую суботу Ґ —Ў є 3 г. √анцав≥чы.

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

јктава€ зала Ґстановы, дзе сабрал≥с€ юнак≥ ≥ д爥чаты, €к≥€ Ґ м≥нулым годзе дас€гнул≥ значных поспехॠу вучобе, творчасц≥, спорце, ≥х настаҐн≥к≥ ≥ бацьк≥, была перапоҐнена. ≤ не дз≥Ґна: таленав≥тых ≥ здольных раб€т у нашым раЄне вельм≥ многа.

—пачатку з цЄплым≥ словам≥ Ґдз€чнасц≥ да маладых талентॠ√анцаҐшчыны зв€рнуҐс€ к≥раҐн≥к раЄна јл€ксандр —аланев≥ч. ®н выказॠзахапленне тым, што на √анцаҐшчыне шмат таленав≥тых, адораных ≥ перспектыҐных раб€т. јл€ксандр ѕаҐлав≥ч пав≥ншавॠюнакоҐ ≥ д爥чат з навагодн≥м≥ ≥ кал€дным≥ св€там≥, а таксама пажадॠмаладым ≥ таленав≥тым не спын€цца на дас€гнутым,† далей старанна вучыцца ≥ ≥мкнуцца да Ґдасканаленн€. ” сваю чаргу, раб€ты ад усЄй моладз≥ √анцаҐшчыны Ґручыл≥ к≥раҐн≥ку раЄна пам€тны сувен≥р.

ѕотым да прысутных зв€рнулас€ начальн≥к аддзела адукацы≥, спорту ≥ турызму райвыканкама Ќадзе€ «дрок. яна таксама пав≥ншавала Ґс≥х са св€там≥, коратка падв€ла вын≥к≥ м≥нулага года ≥ адзначыла лепшых вуч툥 ≥ педагогॠраЄна. ѕасл€ свайго выступленн€ Ќадзе€ ”ладз≥м≥раҐна атрымала ад вуч툥 √анцаҐшчыны сувен≥р, зроблены рукам≥ дз€цей.

ƒалей наступ≥ла сама€ прыемна€ ≥ доҐгачакана€ частка сустрэчы Ч узнагароджванне. јл€ксандр —аланев≥ч уручыҐ каштоҐны€ падарунк≥ пераможцам ≥ прызЄрам шматл≥к≥х м≥жнародных ≥ рэспубл≥канск≥х ал≥мп≥€д, конкурсॠ≥ спаборн≥цтваҐ Ч яҐген≥≥ ѕракапчук, ƒарТ≥ Ѕуйкев≥ч, “ацц€не Ѕл≥нкоҐскай,  ац€рыне «анька, Ёдуарду ∆агуню. “ак, вучан≥ца —Ў є 3 ≥ Ґдзельн≥ца Ґзорнага л≥таратурнага абТ€днанн€ У¬ерасокФ –÷ƒё“ яҐген≥€ ѕракапчук у м≥нулым годзе стала пераможцай м≥жнароднага конкурсу юнацкай паэз≥≥, а таксама пераможцай ≥ прызЄрам другога этапа рэспубл≥канскай ал≥мп≥€ды па рускай мове ≥ л≥таратуры ≥ грамадазнаҐстве. јстатн≥€ раб€ты станав≥л≥с€ прызЄрам≥ Ґ разнастайных спартыҐных спаборн≥цтвах рэспубл≥канскага маштабу.

ƒл€ Ґзнагароджванн€ на сцэну выходз≥л≥ таксама пераможцы ≥ прызЄры другога ≥ трэц€га этапॠабласных ≥ рэспубл≥канск≥х ал≥мп≥€д, навукова-практычных канферэнцый, разнастайных конкурсॠ≥ спартыҐных спаборн≥цтваҐ. яны атрымл≥вал≥ Ґзнагароды з рук старшын≥ раЄннага —авета дэпутатॠ¬≥ктара ƒразда, намесн≥ка старшын≥ райвыканкама —€рге€ —арокава, начальн≥ка аддзела адукацы≥, спорту ≥ турызму райвыканкама Ќадзе≥ «дрок, дырэктара –÷ƒё“ јлены Ћенкавец, загадчыка сектара спорту аддзела адукацы≥, спорту ≥ турызму райвыканкама яҐгена  абрынца.

ѕасл€ цырымон≥≥ Ґзнагароджванн€ ад ≥м€ моладз≥ √анцаҐшчыны выступ≥Ґ вучань 11 УЅФ класа —Ў є 3 г. √анцав≥чы  ≥рыл јпанов≥ч. ®н падз€л≥Ґс€ Ґражанн€м≥ ад сустрэчы ≥ падз€кавॠк≥раҐн≥цтву раЄна за падтрымку ≥ дапамогу, €кую €но аказвае маладым ≥ таленав≥тым юнакам ≥ д爥чатам.

’очаца верыць, што ты€ раб€ты, хто Ґ гэты дзень пад툥с€ на сцэну ≥ атрымॠзаслужаны€ апладысменты ≥ Ґзнагароды, у будучым дас€гнуць поспехॠу сваЄй люб≥май справе. “алент у гэтых раб€т Єсць, застаецца тольк≥ працаваць над сабой ≥ надалей удасканальваць свае здольнасц≥.

”ладз≥м≥р —ј јЋќ°.

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

 ≥раҐн≥цтва раЄна сустрэлас€ з таленав≥тай моладдзю

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 14

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 15

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 29

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 29

—ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам

’отите узнать больше? —ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам 34